Észrevétel 2. forduló_2

22.2.3.1.

A kérdésben szerepelt a kifejezetten szó. A görcsrohamnál nem is említi a keringésmegállást, így nem gondoljuk, hogy kifejezetten számtani kell rá.
Ezért a d) választ nem tartjuk helyesnek.

!!!Az irányelv egyértelműen kimondja, hogy görcstevékenység esetén gondoljon a keringésmegállás lehetőségére!!

22.2a.3a.1.

A szakirodalom szerint:
Tünet
- sápadt bőr,
- gyengeség, szédülés, émelygés,
- imbolygás, összeesés.

Nem szerepel a tünetek között verejtékezés. Ezért a c) válasz nem igaz.

A sápadtság szerepel.

22.2a2.3. 4-5-6 feladatok.

Több sorrendi hiba van-e?Túl azon, hogy mindegyik videóban jól láttuk meg a konkrét hibákat, szerintünk sorrendbeli hibák is vannak mindegyikben, mert egyszerűen kimaradtak lépések, azaz a szakirodalmi sorrend nem teljesül: egyikben sincs pl. hővédelem, se stabilitási vizsgálat (ha lett volna, akkor pl. észrevette volna, hogy az 1. videó sérültje nem is támaszkodik a karján, majdnem visszabillen. Két videóban kesztyűt sem húzott az elsősegélynyújtó, mint kötelező biztonsági lépés. Ezekre a sorrendi hiányokra, a kérdésben nekünk hibásnak jelzett, szerintünk eléggé szubjektív pont megválaszolhatóságára , és arra is tekintettel, hogy a konkrét hibákat mindegyik videóban jól láttuk, valamint a saját képsorozatunk hibátlan, kérjük a válaszaink helyesnek ítélését!

Nem kaptunk konrkét javaslatot, hogy az egyes videóknál mit jelölnének még vagy mit nem. A feladatokban egyértelműen szerepelnek a lehetőségek, a hiányosságokra nem tér ki. 

Az "i" válaszlehetőséget mind a három feladatnél töröljük.

22.2a.3.3.
A lehűlés elleni védelemre nem kaptunk pontot. Ott van, csak a 2. oldalra csúszott.

A csapatot beazonosítottuk, a pontszámot jóváírjuk.

22.2a.3.4

A csatolt irodalomhoz tartozó videó és leírás alapján csapatunk több hibát vett észre, mint ami a megoldásban szerepelt. Szigorúan ragaszkodtunk az irodalom és a videó ajánlásához.Mi hibásnak jelöltük a távolabbi láb pozicionálását is, hiszen nem csípőben támasztotta meg az ellátó, hanem combon.Az átfordításnál ha közelebbről megnézzük, akkor a segélynyújtó nem a térdhajlatnál, hanem a combot fogva gördíti maga felé, illetve a az átfordításnál a könyöke nem ér le a talajra, tehát hibás az átfordítás is. A fej pozicionálása szintén hibás, hiszen nem a hajas fejbőr határán van az egyik kéz hanem a tarkón hátul. Ez így helytelen. Ezen indokok figyelembevételével kérjük a feladat módosítását, vagy törlését. Köszönjük

Sokat töprengtünk, hogy a pozicionálás a bajbajutott végtagjának helyzeteként értelmezzük vagy, mint folyamatot. Ezek alapján az "f" és a "g" megoldást töröljük. 

A csípőben támasztást nem tudjuk értelmezni. 

A megadott irodalom képsorozatán is látszik, hogy a sérült segélynyújtótól távolabbi könyöke az átfordítást követően a talajra kerül. A videón nem fordította megfelelően át a sérültet az ellátó, a távolabbi könyök nem érte el a talajt. Véleményünk szerint tovább kellett volna fordítani, és akkor a sérült stabilitása megvalósult volna. Úgy gondoljuk, hogy az átfordításban is volt hiba, ezért kérjük az "f" válasz elfogadását.

Az "f" választ töröljük.

A fej pozícionálása rosszul történik. A fejet az állnál és a homlok, hajas fejbőr határánál fogjuk meg. Az ellátó hátul a koponyánál fogta meg a fejet. Ezért szerintünk a g) válasz is jó.

Az "g" választ töröljük.

22.2.3.5

Az egészségügyben még érvényben van a Covid protokoll. Ezért a légzésvizsgálatot is így végeztük. Jelenleg nem ez a szabályos légzésvizsgálat?
COVID-19 protokoll: Ne hajoljon a beteg légzőnyílásai közelébe! (2,3)
Távolabbról vizsgálja a mellkas mozgását, akár a légzőnyílások letakarásával! (4) COVID-19 protokoll: Helyezze a tenyerét a bajbajutott hasára, így vizsgálja a légzését! (4)

Laikusok esetén a COVID protokollra nem gondoltunk, vegyék fel velünk e-mailben a kapcsolatot, a csapat beazonosítását követően megnézzük ismételten a beküldött képet.

22.2a.3.5

A feladatban 3 hiba lett elfogadva, de több van. Szigorúan ragaszkodtunk a szakirodalomhoz és az ott bemutatott videóhoz. A c, választ is behúztuk hibának,n hiszen a segélynyújtó a csuklót fogja, nem tenyér a tenyérben helyezkedik el. A d, választ is jelöltük, mert a segélynyújtó nem a lábat fogja, hanem a nadrágot markolja, és úgy fordítja át. ez bizony helytelen. A g válasz is jelölve lett, hiszen egy kézzel csak az állát fogva történik meg a fej hátrahajtása. Kérjük, hogy a feladat megoldásait ezen alapos indokaink miatt javítsák, vagy töröljék a feladatot!. Köszönjük

Előző logika alapján a "c" és "g" választ töröljük.

A szakirodalom képein is jól látszik, hogy a segélynyújtó tenyere az átfordítás során a sérült távolabbi tenyerén helyezkedik el. Ezzel szemben a videón az ellátónak csupán néhány ujjvége ér a sérült tenyeréhez, tehát hibás pozícióban tartja. (22.2a.3.3. feladat értékelési szempontjai között is szerepel, hogy a segélynyújtó tenyerének a bajbajutott tenyerében kell lennie). A fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy a "c" válasz is helyes.

A "c" választ töröljük.

A feladatban a hibákat kellett megkeresni.
A csapatunk szerint a c, A távolabbi kéz pozicionálása is helytelen ,mert a segélynyújtó nem helyezi a tenyerét a beteg tenyerébe.
d, A távolabbi láb pozicionálása is helytelen, mert együtt emeli fel a két lábat.
g, a fej pozicionálása is hibás, mivel nem egy kézzel kell hátra hajtani a fejet, ezt a szakirodalom szerint nem így kell kivitelezni.
i, Szerintünk egynél több sorrendi hiba van: Az első a segélynyújtó nem térdelt le a beteg csípőjével egy vonalba. a második, hogy a beteg feje alatti kéz pozicionálása nem történt meg. a fényképek készítésekor ezekre különösen oda kellett figyelni.

Előző logika alapján a "c" és "g" választ töröljük. 

Nem együtt emeli fel a két lábat (d).

A csípő mellé térdelés nem szerepel a lehetőségek közt, a fej alatti kéz pozicionálása megtörténhet a fej pozicionálásával.

Szerintünk az átfordítás nem hibás. Igaz hogy nem együtt kellene a két lábat, de azt jelöltük a „A segélynyújtóhoz közelebbi láb pozicionálása hibás.” sorban. Ha egy térdet húznánk csak fel, az átfordítás mozzanata, mozdulata ugyanilyen lenne, csak egy lábbal. A fejet viszont csak az állánál fogja meg. Így szerintünk az f) nem jó megoldás, a g) viszont jó megoldás.

Az átfordításánl nem tenyér-tenyér pozíciót alkalmaz, a "g" választ töröljük.

A másik észrevételünk a nadrágot megmarkolással való átfordítás a 23.2.a3.5 feladat d, pontja. Erről is csatoljuk a képet. Mi nagyon komolyan kielemeztük a feladatokat, lehet, hogy túlságosan is, de kérjük Önöket ez ne válljon számunkra hátrányként, főleg úgy, hogyha ezt törlik, a többiek nem vesztenek pontot.

Rendben, a "d" választ töröljük.

22.2.3.6.

Az agonális léhzés nem horkoló,
Az agonális légzés rövid és nem megfelelő légzés számot mutató légzés, zihálós fáradt légzés re hasonlít, de nem horkoló....
Légzés vizsgálatot 10 másodpercig végzünk és az alatt 2 kielégitő légzést kell kapnunk....

Irodalom szerint: horkolásszerű, a csapatok 99,4%-a ezt jelölte, nem látjuk indokoltnak a törlést.

22.2a.3.6

A feladatban mi hibának jelöltük a d, és g lehetőséget is. Szigorúan ragaszkodtunk a szakirodalomhoz és az ott levő bemutató videóhoz. A távolabbi láb pozicionálása egy kézzel történik, a csípő egyáltalán nincs megtámasztva, illetve a fej hátrafordítása az állnál egyetlen kisujjal történik. Egyik sem helyes ezért jelöltük. Kérjük, hogy a feladatot ezek szerint módosítsák, hiszen ezek is hibák. Köszönjük szépen

A távolabbi láb pozicionálása történhet egy kézzel, a csípő megtámasztása nem szerepel az irodalomban.

Az áll érintését mi nem tudjuk kivenni ebből a szögből, a csapatok 94,7%-a nem jelölte a "g"-t, nem látjuk indokoltnak a törlését.

Szerintünk a d, válasz is igaz mert a távolabbi lábat átfordítás után derékszögbe hajtásnál nem két kézzel fogta meg a segélynyújtó, szakirodalom ezt nem így írja.
f, Az átfordításnál a segélynyújtó a beteg távolabbi kezét rossz helyen fogja, így az átfordítás is helytelen.
h, Egy sorrendi hiba van: a beteg feje alatti kéz pozicionálása nem történt meg,

A szakirodalom nem írja, hogy két kézzel kéne megfogni.

Előző logika alapján az "f" választ töröljük.

A beteg feje alatti kéz pozicionálása nem kritérium.

22. 2a.3.6. feladatnál mi észrevettük, hogy kisujjal emeli az állat. Igaz, hogy ezt a többi csapat valószínüleg nem vette észre, de ezért kérem, hogy ezért ne büntessenek   minket azzal, hogy a többség nem látta. Erről küldöm csatolva a fotót. Kérem Önöket, hogy a g válaszlehetőséget is töröljék. Ezzel a többiek sem veszítenek pontot, és mi sem érezzük azt, hogy hátrány az, hogy mi észrevettük.  

Rendben, a "g" választ töröljük. 

22.2.3.8

Úgy gondoljuk hogy ha a defibrillátor egyből kéznél van, akkor is már a felhelyezés közben meg kell kezdeni a mellkaskompressziókat.

A "d" válasz nem így szól.

A mellkaskompressziók megkezdése prioritást élveznek a CPR-ben. A feladat nem tér ki, hogy a segélynyújtó egyedül, vagy társsal kezdni meg a CPR-t. Amennyiben segítő is van, úgy a kompressziók megkezdése elsődleges és közben megszakítás nélkül pozícionálhatóak az elektródák.

Melyik válaszlehetőséggel nem ért egyet?

A megadott szakirodalomban a következő olvasható: "Segélynyújtóknak javasolt a folyamatos mellkasi kompresszió kivitelezése (a lehető legrövidebb megszakítással) az AED felhelyezése alatt is." A fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy a mellkas-kompresszió közben helyezzük fel a defi elektródáit és nem előtte. Tehát az AED használata a mellkas-kompresszióval egy időben történik. Ezek alapján szerintünk az "A" válasz nem helyes.

Az "a" válasz vitatható, töröljük.

22.2.3.9

ha a sérült köhög, miért kell még bíztatni?

Mert minden iránymutatás ezt írja.

22.2.3.10.

Szerintünk az 5. kép helyes, bár nem tudjuk, oda van írva, hogy helyes és piros x jelöli és 16 pontbó 28 pontot értünk el.

E-mailben vegyék fel velünk a kapcsolatot, a csapat beazonosítását követően megnézzük ismételten a képeket. info@iskolaiversenyek.hu

16/16 pontot kaptunk, de a 4.6.7.8.kép piros x-szel van jelölve és szakmailag helyes van mellé írva. A képaláírások szakmailag helyesek!

E-mailben vegyék fel velünk a kapcsolatot, a csapat beazonosítását követően megnézzük ismételten a képeket. info@iskolaiversenyek.hu

A feladatban nem szerepelt, hogy hány képen kell bemutatni az ellátás lépéseit, így bár egyetértünk azzal, hogy nem minden lépés pontos az ellátásunkban, de bizonyos képeken és a szüövegben van olyan ellátási lépés, ami helyes, amiért járna pont.
Biztonság megteremtése, köhögésre bíztatás szövegben való feltüntetése
Az 1 képen a lapockák közti háti ütés értéeklhető
mentőhívást is feltüntette a csapat a szövegben

Szerepel, hogy 8 értékelési szempont.

E-mailben vegyék fel velünk a kapcsolatot, a csapat beazonosítását követően megnézzük ismételten a képeket. info@iskolaiversenyek.hu

Szeretnénk megkérdezni, hogy az Aorták csapat 6. képében szakmailag mi a hiba, min kell javítanunk?

A képetmegnéztük ismételten, elfogadjuk, a pontszámot módosítjuk.

A 3. és 4. képekhez a „szakmailag helyes” feliratok szerepelnek, azonban pontot nem kaptunk rá. Tisztelettel kérnénk magyarázatot, hogy tanulhassunk a hibáinkból.

E-mailben vegyék fel velünk a kapcsolatot, a csapat beazonosítását követően megnézzük ismételten a képeket. info@iskolaiversenyek.hu

Támogatóink