Észrevétel 1.

Kedves Versenyzők, kedves Felkészítők!

A versenyszervezőket komoly kihívás elé állítja mind a feladatsorok összeállítása, mind az észrevételek mérlegelése. Ennek elsődleges oka, hogy több, egymással olykor ellentmondásban lévő igénynek próbálnak megfelelni, melyek közül néhányat kiemelnénk.

1. A feladatsorokat olyan csapatok számára is szeretnénk megoldhatóvá tenni, akik nem járatosak még a segélynyújtásban, számukra egyértelmű irodalmat kínálni, ugyanakkor azt is szem előtt tartani, hogy az évek óta versenyző, segélynyújtás professzionális módon oktató felkészítők számára is tartogassunk kihívást.

2. A feladatok megoldásához igyekszünk egyértelműsíteni az irodalmat, az első forduló során ezért illesztettük azokat a feladatsorokba, ugyanakkor egyes feladatok kompelxebb szemléletet igényelnek, amely további irodalom ismeretét is igényli, ez esetben viszont sérül az irodalom szűkítése elv.

3. Amennyiben a kérdések, megoldások az irodalomban szereplő szöveggel szó szerint megegyeznek a megoldás túl egyszerű lehet, ha az eredeti leírást kissé módosítjuk, annak értelmezése már vitathatóvá válik.

Mindezek figyelembe vételével igyekszünk minden igénynek megfelelni.

Az észrevételek mérlegelése a felkészítők, előző évi javaslatai alapján a következő szempontok alapján történt:

1. Észrevétel és a megadott irodalom összehasonlítása.

2. A feladatsorba beillesztett, "szoros" irodalom instrukciói.

3. Logikai úton további irodalom felhasználhatósága.

4. Adott feladatot/megoldást megválaszoló csapatok aránya. 

Amennyiben egy adott észrevétel miatt a megoldát megváltoztatjuk mérlegeljük, hogy nincs további lehetőség észrevételre azon csapatok számára, akik más megoldást jelöltek, így sok esetben a feladat törtlése mellett döntünk.

 

22.1.4.
Észrevételek száma: 1

Henry Dunant alatti 2. Bekezdésben ott van

Nem tudjuk értelmezni az észrevételt.

22.2.2.
Észrevételek száma: 1

A tankönyv nem említi az érzelmek kifejezését. Szerintünk azért nem, mert az a mimikai izmok feladata, nem a bőré.

Az alábbi mondat alapján gondolnánk: „Ha elszégyelljük magunkat, elpirulunk.”

22.2.3.
Észrevételek száma: 1

Égési sérülés nem jár vérzéssel, ezért jelöltük a d.) választ. Égésnél a hám, irha, bőralja is sérülhet, de ez nem jár BIZTOSAN vérzéssel! Emiatt a 22.3.4. kérdésnél az összes réteg feladatait bejelöltük.

A kérdés nem égési sérülésre vonatkozott, hanem vérző sérülésre.

22.2.9.
Észrevételek száma: 1

A cikkben a sérült kikérdezése, tapintásos betegvizsgálat szerepel, bajbajutott szemrevételezése egyáltalán nem. Ilyet nem csinálunk, mert a sérültet nem nézegetjük, hanem kikérdezzük , ha magánál van és megvizsgáljuk a tapintásos betegvizsgálattal.

Ennél a feladatszámnál az észrevétel nem értelmezhető. Az észrevételhez csatolt link, azonban tartalmazza a bajbajutott szemrevételezését. 

22.2.20.
Észrevételek száma: 5

A megoldás pontatlanul került feltöltésre, módosítjuk.

A fenti cikkben a következőt olvashatjuk:"Vízben kiválóan oldódik, oldódása exoterm folyamat, azaz a reakció során hő szabadul fel." A "rendszer "a víz és lefolyótisztító együtt, hatásukra a külső hőmérséklet nő, ezáltal a rendszer hőmérséklete csökkenni fog, Nincs olyan reakció, amikor a rendszer hőmérséklete is nő, meg a külső környezeté is. Ezért tartjuk igaznak a c, választ, amit önök mégsem fogadtak el. Kérjük ennek figyelembevételével a feladat megoldásának módosítását.

"Vízben kiválóan oldódik, oldódása exoterm folyamat, azaz a reakció során hő szabadul fel. "Emiatt jelöltük a c.) választ, hogy hő fejlődik és a rendszer hőmérséklete csökken.

Az exoterm folyamatoknál a rendszer hőt ad le környezetének, ezáltal belső energiája, hőmérséklete csökken. Ezért úgy gondoljuk, hogy a "d" és az "f" válaszok mellett a "c" is igaz.

A link utolsó bekezdésében ott van hogy jó szabadul fel, így véleményünk szerint a C nem kell!

A NaOH reakciója vízzel erősen exoterm folyamat, amely során kémiailag a következő történik: a vizsgált anyagok (rendszer) energiája csökken, miközben a a környezet energiája nő. Ezt úgy érzékeljük, hogy a környezet felmelegszik, de az energiamegmaradás törvénye miatt a rendszerben ez energiacsökkenéssel kell, hogy járjon. Ez alapján úgy gondoljuk, hogy a c, válasz is helyes.

22.2.22
Észrevételek száma: 1

Az alkoholfogyasztás miért növeli a lehűlés esélyét? A szakirodalombam az ittas személy szerepel, ami feltételez nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztást, de a sima alkoholfogyasztás szerintünk nem növeli a lehúlés veszélyét. A javítás azt sugallja, hogy már 1 dl bor fogyasztása növeli a lehűlés esélyét. A válasz megfogalmazása nem pontos!

Az alkohol tágítja a hajszálereket, ezáltal fokozza a hőleadást, növelHETI a lehűlés esélyét. 

22.3a.3. 
Észrevételek száma: 1

A kiterjedés egyszerű kiszámítására a sérült tenyerét (ujjakkal együtt) vesszük alapul, ezt 1%-nak tekintjük. Szerintünk ez esetben inkább 1 % -hoz közeli a kiterjedés, de semiképpem nem éri el a 2-3% -ot. Ha a kézfejének felső részén, csuklóján és alkarjának alsó negyedén égett meg, akkor a kézfel alsó része 0.5 % a csukló és az alsó negyed együtt sem nagyobb a kézfej méreténél, az is 0.5 %. Így szerintünk 1 % a megoldás.

Kézfej felső része + csukló + alkar alsó negyede bizonyosan több, mint 1% kiterjedésű.

A feladatot töröljük 22.3.5. alapján.

22.3.3.
Észrevételek száma: 1

Veszély forrásból alapból veszélyes környezet az amire gondol az ember, pl gázok tűz stb. A c állítás miszerint a vér az fertőzés kerdesre lenne megfelelő válasz. Miszerint milyen fertőzés áll fent ilyen helyzetekben! Igy az nem helyes valasz szerintunk!

Az észrevételt nem tartjuk jogosnak. A megadott irodalom felhívja a figyelmet a vérrel és testnedvekkel történő érintkezés veszélyére.

22.3.5
Észrevételek száma: 2

A feladat nagy fejtörést okozott számunkra.A Wallace szabály szerint a teljes kar 9 %, így az alkart 4.5 % nagyságúra vettük. A 2-3 százalékos égés, az az az alkar több, mint felére kiterjedne, a feladat azonban csak a kézhátat a csuklót és az alsó negyedet érinti(ami a csukló alsó felét jelentheti) az ujjak nélkül. Segített volna esetleg egy kép, mert így nagyon nehéz volt a döntésünk, mert ha a másik szabályt vesszük alapul, amely esetben a kéz az ujjakkal 1 %, akkor a fent nevezett égett terület inkább 1%, de semmiképpen nem 2-3. Kérjük, amennyiben lehet ezt a feladatot töröljék.

A Wallace szabály szerint gondolkodva, ha az egyik kar 9%, akkor az egész alkar kb 4,5 %. Az égés kiterjedését nézve mivel nincs az egész kézfej érintve, csak a felső része, a csukló és annak folytatásaként az alkar alsó negyede, ezért reálisabb az 1%-os kiterjedés, mint a 2-3%. Ennél a feladatnál nagy segítség lett volna egy kép, ahol az égés kiterjedésén túl az is látható lett volna, hogy pontosan mit értenek az alkar alsó negyedén? A csukló folytatásaként annak felső részét, vagy az alkar alsó részének negyedét? 2-3%-os égés esetén az alkar nagy része érintve lenne, a szituációban leírtak alapján a kiterjedés mértéke ennél szerintünk kisebb.

Az érvelés logikus, a feladatot töröljük. Ennek tükrében a 22.3a.3. feladat is törlésre kerül.

22.3a.8.
Észrevételek száma: 6, azonos szöveggel, megegyező időpontban küldve. 

Az instrukcióknak megfelelően: Több csapat esetén elegendő egyetlen észrevételt kitölteni. Az észrevételek (csapatok) száma nem befolyásolja az észrevétel elutasítását vagy jóváhagyását.

Mivel a csukló feletti terület is megégett, ezért semmiképpen nem a csuklótól indítanánk a kötözést. A szakirodalomban megadott videóban is kitér annak lehetőségére, hogy szükség esetén indítható az ujjaktól a kötözés. Ezért mi a b) választ tartjuk helyesnek.

A megadott videóban nem szerepel ilyen lehetőség.

22.3.10. alapján a 22.3a.8. feladatot töröljük.

22.3.8.
Észrevételek száma: 1

Égés ellátása során a cikk is a hűtést követően írja a sérülések keresését, ezért jelöltük a c.) választ.

A hűtés időtartama 10-15 perc is lehet, ez alatt akár további égési sérülés felderítése indokolt.

22.3.10
Észrevételek száma: 1

A sérülés leírása: "kézfejének felső részén, csuklóján és alkarjának alsó negyedén" látható a bőrpír, hólyagok. Tehát a csuklótól az ujjak felé, és a könyök felé is kötözni kell. Szerintünk nem praktikus "középen", azaz a csuklónál kezdeni a kötözést. Mivel a kézfej felső része is érintett, (majdnem az ujjak). és a vékonyabb rész itt van, nem az alkaron, ezért véleményünk szerint az ujjaknál kell elkezdeni a kötözést.

Az érvelést jogosnak ítéljük, a feladatot töröljük.

22.3.11.
Észrevételek száma: 1

Mivel az esetleírásban szilánkba lépett és nem tud lábra állni és vérzik, azért nem kell levenni, mert sérülést okozhat.

Az észrevételt nem tartjuk jogosnak.

22.3.15.
Észrevételek száma: 1

A megadott irodalomban a következő olvasható: "Ha nem áll rendelkezésre tourniquet próbálkozhat rögtönzött szorítás alkalmazásával." Ezért gondoljuk, hogy az "A" válasz is helyes.

Az észrevétel jogos, az a megoldást töröljük.

22.3.18.
Észrevételek száma: 4

A szakirodalomban a kivérzéses sokk tünetei között nem szerepel a didergés, ezért mi nem jelöltük a c) választ.

Az észrevétel jogos, a c válasz lehetőséget töröljük, a megoldást újraértékeljük.

A feladatban a direkt nyomás uralta vérzés után a sokk tüneteire kérdeznénk rá elsősorban, hiszen a lehűlés jelei már a sokk következményei lesznek(didergés, fáradékonyság). Ha a sokk tüneteit nem mutatja, akkor a lehűlés jeleit nem keresnénk, hiszen a nagymértékű verejtékezés miatt fog fázni a sérült. Ha nem sokkos, akkor az erre való rákérdezés felesleges.Ha sokkos, akkor a következő lépés lenne a lehűlés jeleire való rákérdezés.A sokk tüneteinek fennállásakor fogom amúgy is sokk fektetni és betakarni is. Csapatunk ezen megfontolásból a lehűlés jeleit, mint didergés és fáradékonyság , nem jelöltük. Kérjük ezen indokaink figyelembevételét

A megadott irodalom egyértelműen említi: „Indokolt lehet a kivérzéses sokk tüneteinek keresése és a lehűlés elleni védelem.”

a sokk tüneteinél hideg verejtékes bőr, és nem kifejezetten az arcbőrön megjelenő verejték szerepel, valamint nincsenek a tünetek között a didergés, fáradékonyság. A másik feladatnál a szakiradolam azt írja, hogy A kiváltó ok az egészen egyszerűtől a súlyos elváltozásig sok minden lehet. pl: belső vérzés, akkor pedig életveszélyben van a sérült. A következő feladatnál a c-válaszban szerepel az áll előre/kiemelése, és ez szerepel az irodalomban is, ezért nem értjük miért nem jó

Nem tudjuk értelmezni az észrevételt. Melyik megoldást nem tartják helyesnek és miért nem?
Az irodalomban szerepel a fáradtság, a didergés valóban nem. 

A fáradékonyság nem szerepel a vérzéscsillapítást követő tünetek között, szerintünk inkább a gyengeség lenne a megfelelő, ezért azt nem jelöltük. Vérzés uán nem vagyunk fáradékonyak, inkább gyengék.

A fáradtság és a fáradékonyság szót szinonimaként értelmeztük. 

A vérzés uralását követően a kivérzéses sokk tüneteit kezdjük el először keresni. A didergés és a fáradékonyság már a lehűlés jelei. Mivel a következő kérdésben (22.3.19) sem arról panaszkodik, hogy didereg és fáradékony, feltehetően még a megelőzés fázisában vagyunk és a pozicionálást követően betakarnánk. Természetesen rákérdeznénk a kihűlés tüneteire is, de nem egyszerre keresnénk a sokk és a lehűlés tüneteit.

Az irodalomban a további teendők közt szerepel mindkettő, a kérdés többes számban fogalmaz, milyen tünetek.

22.3a.20.
Észrevételek száma: 3

A vér folyamatosan, nagy mennyiségben, egyes esetekben spriccelve távozik. Artériás (ütőeres, verőeres) vérzés tipikus jellemzője az élénkpiros, lüktető sugárban távozó vérzés. A szakirodalom alapján a rózsaszínes vérszín ütőeres/verőeres vérzésnél nem jelenhet meg. Rózsaszínes vér koponyaalapi törénél szivároghat az orrból, garatból és a fülből.

Az észrevétel alapján nem tudjuk értelmezni melyik megoldással nem ért egyet és miért.

A fenti feladatban a c, válasz lehetőségben az van írva, hogy a vér színe élénkpiros/rózsaszínes. Mi a a per jelet "vagy" -ként szoktuk értelmezni , de soha semmilyen irodalomban nem jellemezte senki úgy, hogy az artériás vérzés lehet rózsaszínes.Az élénkpiros és a rózsaszín nagyon nem hasonlít egymáshoz. Ezen indokok miatt ezt nem fogadjuk el helyes válaszként, önök pedig igen. Ugyanezen feladat e, válaszát sem fogadtuk el, mert a sokkos személy egész teste hideg-verítékes,nem csak a homloka. A kérdésben az szerepel, hogy mire számíthatunk? Arra, hogy a bőre mindenhol nyirkos, és nem feltétlenül cseppekben látható ez, ez nem olyan verítékezés, mint az izzadás.

A megadott irodalom valóban nem említ rózsaszínt, a c válasz lehetőséget töröljük, a megoldást újraértékeljük.

Az e megoldással kapcsolatos észrevételt nem tartjuk jogosnak.

Az erős vérzés tüneteinél a szakirodalomban a következő olvasható:"Intenzív, folyamatosan vagy spriccelve távozó sötét-vörös vagy élénk-piros vérzés." A szakirodalom nem tesz említést rózsaszínű vérzésről, ezért úgy gondoljuk, hogy a "c" válasz nem helyes.

A megadott irodalom valóban nem említ rózsaszínt, a c válasz lehetőséget töröljük, a megoldást újraértékeljük.

22.3a.24.
Észrevételek száma: 2

A megadott szakirodalmak egyike sem említi a sebellátásánál a tamponálást. ("Ha a vérzés intenzitása csökkent és rendelkezésre áll elsősegély-felszerelés, fertőtlenítse a sebet! Jódtartalmú fertőtlenítőszer alkalmazása előtt kérdezzen rá a jódérzékenységre (allergia)! Amennyiben járatos készítsen nyomókötést! Helyezzen a sebbre steril sebfedőt, majd két kötésrögzítő segítségével készítsen nyomókötést!")Ezért úgy gondoljuk, hogy a "b" állítás nem helyes.

A megadott irodalom nem említi a tamponálás lehetőségét, ezért nem jelöltük a b) választ.

A megadott irodalom (Segíts! Elsősegélynyújtási ismeretek II.) 10. oldal „Nyomj egy lehetőleg steril anyagot a vérző sebBE! Ezt értelmezhetnénk tamponálásnak, de a tamponálás szó valóban nem szerepel. Az a) megoldás egyértelműen indokolt, nyomópárnát alkalmaz c), a pólyamenet keresztezése nem indokolt. Mivel a feladat többszörös választás, így a legigazabb a b) megoldás. 

22.3.24.
Észrevételek száma: 1

Áramütöttet nem rázzuk meg, a szituációból ez következik.

A feladat utal arra, hogy alacsony létrán állt, ettől függetlenül a zuhanás ténye miatt az észrevételt jogosnak tartjuk. A feladatot töröljük. 

22.3.26.
Észrevételek száma: 8

A megoldás hibásan jelent meg, módosítjuk. 

A 22.3.25. feladatban a légzésvizsgálat a helyes megoldás. Ez esetben a 22.3.26.feladatban már nem lehet újra a légzésvizsgálat a jó megoldás, hanem a következő lépés a Légútbiztosítás vagy mentőhívás válasz lenne szerintünk a helyes, vagyis a d) a jó megoldás.

A fent nevezett feladatban csak az az információnk van, hogy légzésvizsgálat történt, azt nem tudjuk, hogy az illető meghalt, vagy eszméletlen. erre a 2 lehetőségre számíthatunk. A csatolt irodalom tartalmazza: "Amennyiben nem érzékel két légzőmozgást a beteget halottnak kell tekinteni. Ez esetben az újraélesztés irányelveinek megfelelően járjon el, hívjon vagy hívasson mentőt, majd kezdje el az újraélesztést. Ha megfelelő számú légzőmozgást tapasztalt a bajbajutott eszméletlen. Az eszméletlen sérült reflexei részben vagy teljesen hiányoznak, a légúti elzáródás veszélyének van kitéve, légútbiztosítás indokolt." Mi azért a d, választ jelöltük, mert ha eszméletlen a sérült akkor légútbiztosítás fog következni, ha meghalt, akkor a légzésvizsgálatot követően mentőhívás, amint a d, válasz is írja. A cikk is ezt támasztja alá. Kérjük önöket ezek figyelembevételévek fogadják el a válaszunkat.

Szerintünk elírásra került a helyes megoldás, mivel a 25. feladatnál a helyes megoldás a légzésvzsgálat volt. Ennek eredménye hogy van van légzés, akkor légútbiztosítás, vagy nincs, akkor mentőhívás, majd újraélesztést végzünk. Ezért a d) választ tartjuk helyesnek.

Ebben a fordulóban ez a kérdés volt a mumus. Elsőre értelmezni sem tudtuk, hogy mire gondoltak, majd amikor korrigálták a feladat számát és végre világos lett, hogy melyik feladatban leírt lépés folytatására kíváncsiak, jött a megoldókulcs, ami újra összezavart mindent. Amit tudunk, hogy van egy áramütött sérült, aki ingerekre nem reagál, ezért légzésvizsgálatot végzünk. Ami biztosan kizárható a válaszok közül, hogy a légzésvizsgálatot követő lépés újra a légzésvizsgálat lesz. Mivel a légzésvizsgálatról nincs több információnk-nem tudjuk, hogy van-e légzése vagy nincs- a bajbajutott lehet eszméletlen vagy akár halott is. Ezért a d, választ gondoljuk helyesnek. Légútbiztosítást végzünk, vagy a mentőhívást követően megkezdjük az újraélesztést. Kérjük a feladat törlését.

A 22.3.25. feladatban helyesként elfogadott lépés után (légzésvizsgálat) szerintünk nem ismételt légzésvizsgálat, hanem légzés hiányában mentőhívás és újraélesztés, stabil légzés esetén pedig légútbiztosítás következik. Mivel a légzésvizsgálat eredményéről nincs információnk, ezért úgy gondoljuk a "d" válasz a helyes.

22.3.25. jó válasza:légzésvizsgálat 22.3.26. válasza ismét légzésvizsgálat? Mi úgy gondoljuk, hogy légzésvizsgálat után légútbizosítás, vagy mentőhívás következik.

A 25. feladatban a légzés vizsgálatot jelöltük, mindazonáltal a 26. feladatban a következő lépéskén a mentőhívást választottuk, hiszen mi azon a gondolat meneten mentünk, hogy a légzésvizsgálat már megtörtént. Azonban a légzés vizsgálatot jelölték jobb válaszként. Kérjük a feladat megoldás fölül vizsgálatát. Előre is köszönjük válaszukat.

A légzésvizsgálat után a következő lépés szerintünk a légútbiztosítás vagy mentőhívás így a d) választ gondoljuk helyesnek.

22.3.28.
Észrevételek száma: 4

Nem szerepel a szakirodalomban, hogy "arcát a talajjal közel párhuzamos helyzetbe hozzuk." Ezért mi a d) választ nem gondoljuk helyesnek.

A megoldás hibásan került feltöltésre, a d) válasz helytelen.

A c válasz lehetőséget nem fogadták el ebben a feladatban, pedig a fenti cikkben szerepel a következő mondat:" A segélynyújtó egyik tenyerét a beteg hajas fejbőrének határára teszi, másik kezével megfogja a bajbajutott állcsúcsát, majd fejét hátrahajtja. A 2016-os újraélesztési iránymutatás a légzésvizsgálatnál javasolja az áll előre (ki/meg) emelését is." A feladat törlését szeretnénk kérni, mert ha az a, válasz nem jó, akkor a b, válasz is értelmetlennek tűnik. a d, válasz lehetőséget pedig nem tartjuk elfogadhatónak, hiszen a fejet hátra kell hajtani a légzésvizsgálat során, nem pedig vízszintbe, a talajjal párhuzamosan. A cikk is említi, hogy a hajas fejbőr határára tesszük a tenyerünket, de ilyenkor tulajdonképpen a tenyerünk alsó széle a szemöldökkel egy vonalra kerül általában, úgyhogy nagyon megtévesztő ez a feladat. Tisztelettel kérem a fentiek figyelembevételét, és a feladat törlését

A megoldás hibásan került feltöltésre, a c) válasz helyes, a d) válasz helytelen.
Az a) és b) válasz közötti kapcsolatot csak részben tartjuk jogosnak, a beküldött megoldások alapján a feladat törlését látjuk indokoltnak. 

A b, válasz az a, nélkül -az egyik és a másik szó használata miatt -értelmezhetetlen. Így megfogalmazva a két állítás szorosan összekapcsolódik, főleg, hogy az a része biztosan igaz, hogy mit csinálunk a másik kezünkkel. A fent megjelölt irodalom szerint a c, válasz is helyes: javasolja az áll előre/meg/ki emelését is A légzésvizsgálat során -ha nem merül fel a gerincsérülés gyanúja-a fejet hátrahajtjuk. Ebben a helyzetben az arca nem lesz párhuzamos a talajjal, emiatt a d, válasz helyességét vitatjuk.

Az a) és b) válasz közötti kapcsolatot csak részben tartjuk jogosnak, a beküldött megoldások alapján a feladat törlését látjuk indokoltnak. 
A megoldás hibásan került feltöltésre, a d) válasz helytelen.

A légzésvizsgálat során nem szerepel a d.)-nél megadott "arc a talajjal párhuzamos helyzete"

A megoldás hibásan került feltöltésre, a d) válasz helytelen.

22.4.1.
Észrevételek száma: 3

Az ájulás esetén a sérült nincs közvetlen életveszélyben, de ez nem zárja ki, hogy akár életveszélyben is lehet. A fenti cikk is említi, hogy akár súlyos szívbetegség is lehet az oka az ájulásnak. A d, választ is megjelöltük, hiszen az ok illetve az ájulás következtében a sérülések is lehetnek súlyosak, akár életveszélyesek. (fejsérülést , gerincsérülést, belső vérzést szerezhet egy nagy esés után) A fenti cikk az ellátásnál is említést tesz arról, hogy ha az ájult állapota romlik, pl. eszméletlenné válik, akkor mi a teendő. A d, válaszban a LEHET szó az számunkra azt jelenti, hogy ilyen is előfordulhat, mint. ahogy elő is fordul, ezért igaznak vettük az állítást, hogy a beteg életveszélyben lehet. Kérem ezen okok figyelembevételét.Köszönjük

Ájuláskor életveszélyben lehet, mivel a kiváltó ok lehet belső vérzés, vércukorszint leesése is, ezért jelöltük a d.) választ.

Mivel az ájulás hátterében súlyos betegség (szívritmuszavar, egyéb szívműködési zavar) is állhat, így nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a bajbajutott akár életveszélyben is lehet. Tisztában vagyunk azzal, hogy az esetek döntő többségében ájuláskor a bajbajutott nincs közvetlen életveszélyben, ezért nem is volt kérdés, hogy a c, válasz lehetőségét helyes válaszként megjelöljük, de ugyanakkor a fent nevezett ok miatt a d, válasz is elgondolkodtatott minket a lehet szó miatt. A fent jelölt irodalom szerint is romolhat az állapota, akár tudatvesztés is bekövetkezhet. "Sok esetben nem kell vészhelyzetként kezelni", ez is arra utal, hogy van amikor viszont igen.A d, válaszban szereplő lehet szó miatt a c, mellett ezt a válaszlehetőséget is helyesnek véljük.

A feladatot vitathatósága miatt a d lehetőséget töröljük.

22.4.2.
Észrevételek száma: 1

A szakirodalomban az ájulás okai között elsőként van felsorolva a fájdalom. Mivel a fejfájás is fájdalom, ezért fogadtuk el helyesnek a d) választ is.

A d választ töröljük

22.4.3.
Észrevételek száma: 1

https://www.elsosegely.hu/cikk.97.agyrazkodas, (ezt nem engedte beírni már a szakirodalomhoz) A fejet ért ütés következménye lehet agyrázkódás és koponyasérülés is. Az ájulás rövid ideig tartó eszméletvesztés, ami fel van tüntetve az agyrázkódás és koponyasérülés tünetei között is. A koponyasérülésnél pedig a tartós eszméletlenség is, így tehát a fejet ért erős ütés esetében mindkét tünet előfordul. Ezért szerintünk a d) válasz is helyes.

Az észrevétel jogos, azonban a megadott linkek a feladatsorba illesztett linkek közt nem szerepel. A d megoldást töröljük.

22.5.1.
Horzsolt sérülés esetén a fent jelölt irodalom szerint is többféle lehetőség van a seb környékének tisztítására. (folyóvíz, szappanos víz, bőrfertőtlenítő kendő, fertőtlenítőszerrel átitatott sebfedő). Az értékelési szempont szerint viszont csak a folyóvízzel történő öblítést fogadták el. Tehát, aki másféle sebtisztítást választott, az olyan, mintha ezt az ellátási lépést egyáltalán nem csinálta volna meg.A szövegben a seb környékének szennyeződéséről volt szó, nincs arra utalás, hogy a sebbe is került szennyeződés, mert ebben az esetben érteném, hogy miért csak a folyóvízzel történő öblítést preferálták. Felkészítőként arra kérem önöket, hogy a szituációban leírt szennyeződés mértékére, illetve az irodalomban leírt többféle sebtisztítási lehetőségre tekintettel értékeljék azt is, ha valaki a folyóvízzel történő öblítés helyett más módot választott a seb környékének megtisztítására, mert az ellátásnak ezen lépése náluk is megtörtént csak egy másik módon.

E-mailben kérjük az észrevételt, hogy a csapatot be tudjuk azonosítani és felülvizsgáljuk.

Az ellátó biztonságának megteremtése érdekében gumikesztyű felvételét a szövegben tüntettük fel.

E-mailben kérjük az észrevételt, hogy a csapatot be tudjuk azonosítani és felülvizsgáljuk.

22.5.2.
Van fertőtlenítés ! 3as es 4es képen! Előbbin betadin ! Utóbbin pedig víz!

E-mailben kérjük az észrevételt, hogy a csapatot be tudjuk azonosítani és felülvizsgáljuk.

A 6. Kepen jol látható hogy a kez helyes tartása van!!! Kerem nézzék meg figyelmesen ! Tenyér a tényeben!

E-mailben kérjük az észrevételt, hogy a csapatot be tudjuk azonosítani és felülvizsgáljuk.

Cserkók csapatánál "távolabbi arcra, tenyér kifelé" kép az 5. képnél látható! Nem kaptak rá pontot!

Felülvizsgáljuk.

A feladathoz feltöltött PDF 12. oldalán pontosan látszik, hogy a láb megfelelő, derékszögű pozícióba került, ügyelt rá az elsősegélynyújtó!

E-mailben kérjük az észrevételt, hogy a csapatot be tudjuk azonosítani és felülvizsgáljuk.

Az ellátó tenyere a 7. képen a sérült tenyerében látható.

E-mailben kérjük az észrevételt, hogy a csapatot be tudjuk azonosítani és felülvizsgáljuk.

 

Hibás feladatszámmal feltöltött észrevétel:

Az orrvérzéses feladatnál a csapatunknak nem fogadták el a képfeltöltős feladatot, és mivel csak a pozicionálás volt a feladat ezért nem értik a gyerekek miért nem jó, arra gondolnak, hogy az orrcimpát is el kellett volna nyomniuk, de ezt nem gondolták, hogy hozzá tartozik. Elfogadják, ha nem jó az ő képük, csak szeretnék tudni, hogy az e a hiba, hogy csak ültették, és a fejét előre hajtották, és mást nem csináltak. Köszönjük!

E-mailben kérjük az észrevételt, hogy a csapatot be tudjuk azonosítani és felülvizsgáljuk.

Támogatóink